Pressmeddelanden

 

Storägare ökar i Eniro Group AB

Eniro Group AB ("Eniro") har erhållit information om att Mats Gabrielsson via sitt bolag B.O. Intressenter AB har förvärvat aktier i Eniro som innebär att B.O. Intressenter AB har passerat flaggningsgränsen om 15 procent. Transaktionen innebär att Mats Gabrielssons, via bolag, innehav i Eniro uppgår till totalt 127 952 666 preferensaktier av serie A och 35 645 preferensaktier serie B motsvarande totalt 18,7 procent av rösterna i Eniro.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB
"Det är mycket positivt att Mats Gabrielsson via bolag har valt att öka sitt ägande i bolaget och därmed visar att de tror på bolagets fortsatta tillväxt och ökade lönsamhet. Jag har den största av respekt och förtroende för det Mats kan inbringa till bolaget med sin unika kompetens och sitt engagerade och passionerade driv att utveckla och förbättra. "

 Mats Gabrielsson, styrelseordförande i Mind Finance AB
"Efter en mycket bra rapport som påvisar fortsatt tillväxt är det självklart för oss som ägare att öka vårt innehav i Eniro. Eniro når en viktig milstolpe när man visar att man för första gången på ett decennium kan påvisa organisk tillväxt. Innehavet läggs in i vårt dotterbolag där delägda kärninvesteringar och långsiktiga innehav ligger. Vi avser, som alltid, att vara både aktiva och synnerligen engagerade ägare för att stötta bolaget på den transformation man visar att man vill genomföra. Med en ny handlingskraftig och kompetent ledning i bolaget som leds av Hosni och Alexander, har man en kompatibilitet och excellens som säkerställer framgång i den industri som bolaget verkar i. Jag är övertygad om att bolaget har alla förutsättningar att bli den framgångssaga jag förväntar mig."

För mer information, vänligen kontakta: 
Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB 
tel. +46 70-225 18 77 

Mats Gabrielsson, Styrelseordförande och ägare av Gabrielsson Invest AB (GIAB)
tel. +46 70 775 83 20 

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.

Prenumerera