Pressmeddelanden

21sep '20
Regulatorisk

Eniro ABs ("Bolaget") obligationer av serie 2018/2021 SE0011452440 ENIRO01 ("Obligationerna") handelsstoppas av Nasdaq Stockholm. Handelsstoppet, som sker i samråd med Bolaget, sker för att möjliggöra ett ändamålsenligt utbyte av Obligationerna mot nya preferensaktier av Serie A i Bolagets planerade erbjudande. 

15jul '20
Regulatorisk

ENIRO PUBLICERAR HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2020. ENIROS VD OCH KONCERNCHEF, MAGDALENA BONDE, KOMMENTERAR RAPPORTEN ENLIGT FÖLJANDE:

  • "TROTS ATT INTÄKTERNA FÖR KVARTALET OM 227 MSEK (285) BLIVIT PÅVERKADE AV COVID-19 HAR VI LYCKATS MOTVERKA TAPPET MED KOSTNADSBESPARINGAR OCH VÅR JUSTERADE EBITDA MARGINAL LANDADE PÅ 18,5% VILKET ÄR NÅGOT BÄTTRE ÄN MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR (16,8%). VÅRA ANTAGANDEN AVSEENDE EFFEKTERNA AV COVID-19 ÄR ATT VI KOMMER FORTSATT VARA PÅVERKADE MINST ÅRET UT, OM ÄN I AVTAGANDE GRAD. VI HAR UNDER DE 2-3 SENASTE VECKORNA KUNNAT SKÖNJA EN VISS ÅTERHÄMTNING I MARKNADEN.
  • "UNDER SOMMAREN KOMMER ARBETET MED FÖRETAGSREKONSTRUKTIONEN FORTGÅ. LEDNINGENS MÅL TILLSAMMANS MED STYRELSEN ÄR ATT ENIRO SKA VARA ETT I PRINCIP SKULDFRITT BOLAG, FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 18 ÅR. DET KOMMER ATT SKAPA FRISK LUFT FÖR BOLAGET OCH DESS AKTIEÄGARE", AVSLUTAR MAGDALENA BONDE.

RAPPORTEN FINNS ATT LADDA NED PÅ BOLAGETS HEMSIDA WWW.ENIROGROUP.COM.

13jul '20
Regulatorisk

Med anledning av den pågående företagsrekonstruktionen av Eniro AB offentliggörs moderbolagets resultat- och balansräkning per den 30 juni 2020. Den fullständiga halvårsrapporten för moderbolaget och koncernen publiceras den 15 juli som tidigare meddelats.

10jul '20
Regulatorisk

Eniros ackordsförslag om 25% av oprioriterade fordringar har efter ett andra fordringshavarmöte med konvertibelinnehavarna nu accepterats. Obligationsinnehavarna har sedan tidigare accepterat ackordsförslaget. Det totala fordringsbelopp som omfattas av ackordet enligt inlämnad ackordsbouppteckning uppgår till ca 679 MSEK, varvid 586,4 MSEK avser Obligationslånet, 29,6 MSEK avser Konvertibellånet och 62,3 MSEK hänför sig till skulder hänförliga till Övriga borgenärer.

<<
1
2
3
...
38
>>

Prenumerera